SİRKULER_20_315

15/04 2020

Sirkuler_20_315

Kısa Konu: İthalatta Yerinde Gümrükleme Yükümlü kılavuzu

Konu:

Ticaret Bakanlığı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Yükümlü Kılavuzunu yayımlandı. Toplamda iki bölümden oluşan kılavuzun ilk bölümünde NCTS işlemleri, ikinci bölümde ise detaylı beyan işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

NCTS ara yüzünden giriş yapılarak başlanacak işlemler, Gümrük idareleri tarafından YYS sahibi firmalara verilen yerinde gümrükleme tesis kodu girilerek boşaltma işlemlerine devam edilecektir.

Güvenli depolama alanında, güvenli park alanında eşya taşıttan indirilmeden veya güvenli park alanında eşya taşıttan indirilerek ithal edilecekse ayrıca ilgili kodların beyan edilmesi gerekmektedir.

Eşya boşaltılırken Gümrük İdaresi tarafından risk analizi 15 dakikada tamamlanacak ve 15 dakikalık süre sonunda riskli eşya olarak kabul edilmemesi durumunda ise varış bildirimi tamamlanmış sayılacaktır.

Detaylı beyan modülü kısmında beyan edilirken basit usul kodları  ;

· Güvenli depolama alanına boşaltılarak ithal edilmek istenmesi durumunda BS-34 kodu,

· Güvenli park alanında taşıttan boşaltılmadan ithal edilmek istenmesi durumunda BS-35 kodu,

· Güvenli park alanında taşıttan boşaltılarak ithal edilmek istenmesi durumunda BS-36 kodu,

Seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Risk analizi sürelerinde kontrol türü bildirim süresinin 2 saati aşmadığı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

İlgili Kılavuz için;

https://ticaret.gov.tr/data/5e9712e913b876ed804f3718/İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri - Yükümlü Kılavuzu.pdf

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir