SİRKULER_21_318

22/04 2021

Sirkuler_21_318

Kısa Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

Konu:

İlave gümrük vergisi uygulamasında  belirli eşya için değişikliğe gidildi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)


Aşağıdaki GTİPlerde sınıflandırılan eşyayı  kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV yüzde sıfır olarak uygulanacak ve eşya nihai kullanıma hükümlerine tabi olacak.

-3920.43.10.00.00

-4818.90.90.90.00

-7228.50.69.00.11

-8714.99.90.00.00 (tekerlek hariç)

Ayrıca 5403 tarife pozisyonunda sınıflandırılan iplikler için İGV  kaldırıldı.

8414.51.00.90.00  GTİP'te sınıflandırılan fanların İGV oranı yüzde 7'den yüzde 20'ye çıkarıldı.

Projektör aksamı, baz yer kaplamaları, saatler ve devre kesicilerin  İGV oranları ise düşürüldü.

 

 

ESKİ İGV

YENİ İGV

5701.10.10.00.12

 

 50,0

30

5701.10.10.00.13

 

 50,0

30

5701.10.90.00.11

 

 50,0

30

5701.10.90.00.12

 

 50,0

30

5701.10.90.00.13

 

 50,0

30

5701.10.90.00.14

 

 50,0

30

5701.90.10.00.12

 

 50,0

30

5701.90.10.00.13

 

 50,0

30

5701.90.10.00.21

 

 50,0

30

5701.90.10.00.31

 

 50,0

30

5701.90.10.00.41

 

 50,0

30

5701.90.90.10.11

 

 45,0

30

5701.90.90.90.11

 

 50,0

30

5701.90.90.90.21

 

 50,0

30

5702.10.00.10.00

 

 45,0

30

5702.10.00.90.11

 

 50,0

30

5702.10.00.90.19

 

 50,0

30

5805.00.00.00.00

 

50

30

8536.20.10.00.11

 

10

5

8536.20.10.00.19

 

10

5

8536.20.90.00.11

 

10

5

8536.20.90.00.19

 

10

5

8536.69.90.00.11

 

10

5

8714.10.90.00.19

 

10

5

9101.11.00.00.00

 

25

10

9101.19.00.00.00

 

25

10

9101.21.00.00.00

 

25

10

9101.29.00.00.00

 

 25,0

10

9101.91.00.00.11

 

 25,0

10

9101.91.00.00.12

 

 25,0

10

9101.91.00.00.19

 

 25,0

10

9101.99.00.00.11

 

 25,0

10

9101.99.00.00.12

 

 25,0

10

9101.99.00.00.19

 

 25,0

10

9102.11.00.00.00

 

 25,0

10

9102.12.00.00.00

 

 25,0

10

9102.19.00.00.00

 

 25,0

10

9102.21.00.00.00

 

 25,0

10

9102.29.00.00.00

 

 25,0

10

9102.91.00.00.11

 

 25,0

10

9102.91.00.00.12

 

 25,0

10

9102.91.00.00.19

 

 25,0

10

9102.99.00.00.11

 

 25,0

10

9102.99.00.00.12

 

 25,0

10

9102.99.00.00.19

 

 25,0

10

9103.10.00.10.00

 

 21,0

10

9103.10.00.90.00

 

 21,0

10

9103.90.00.10.00

 

 21,0

10

9103.90.00.90.00

 

 21,0

10

9105.11.00.00.00

 

 25,0

10

9105.19.00.00.00

 

 25,0

10

9105.91.00.00.00

 

 25,0

10

9105.99.00.00.00

 

 25,0

10

9405.91.90.10.00

 

15

10

 

 

 

 
Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

İndir