SİRKULER_20_974

31/12 2020

Sirkuler_20_974

Kısa Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)

Konu:

İlave gümrük vergilerine ilişkin uygulamadaki tüm kararlar yürürlükten kaldırılarak tek bir iGV Kararı halinde yayımlandı. 1 Ocak 2021'den itibaren tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Kararın Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan tablolarında gösterilmiştir.

İthalat Rejim Kararı'nın V ve VI sayılı Listelerindeki eşya için İGV uygulanmayacak (Gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri ve  Gümrük vergisi askıya alınan sivil hava taşıtlarında kullanılacak ürünler)

Kararın geçici maddelerine istinaden ;

1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde Karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacak.

(2) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya için  Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar kapsamındaki "Diğer Ülkeler" sütunundaki ilave gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınacak.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)


Kaynak: 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer

İndir