SİRKULER_21_286

07/04 2021

Sirkuler_21_286

Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

Konu:

İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle  mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)Kaynak: 07 Nisan 2021 Tarihli ve 31447 Sayılı Resmi Gazete

İndir