SİRKULER_20_274

08/04 2020

Sirkuler_20_274

Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Konu:

“Koagüle suni deri” olarak da bilinen 5603.14 GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200408-11.htm


Kaynak: 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete

İndir