SİRKULER_20_807

17/10 2020

Sirkuler_20_807

Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)- Suudi Arabistan-LDPE-Damping

Konu:

Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201017-7.htm

Kaynak: 17 Ekim 2020 Tarihli ve 31277 Sayılı Resmi Gazete

İndir