SİRKULER_20_729

12/09 2020

Sirkuler_20_729

Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)

Konu:

Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200912-6.htm

Kaynak: 12 Eylül 2020 Tarihli ve 31242 Sayılı Resmi Gazete

İndir