SİRKULER_20_818

22/10 2020

Sirkuler_20_818

Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)

Konu:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar'ın "Kesin önlemlerin askıya alınması" başlıklı 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun karan ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemez."

Kaynak: 22 Ekim 2020 Tarihli ve 31282 Sayılı Resmi Gazete

İndir