SİRKULER_20_239

02/04 2020

Sirkuler_20_239

Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Keten, rep ,kolza, ayçiçeği tohumu, aspir tohumu ve ayçiçeği tohumu unu ve yağlarındaki gözetim miktarlarında değişiklik yapıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-17.htm


Kaynak: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete

İndir