SİRKULER_21_428

11/06 2021

Sirkuler_21_428

Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) (Fasıl 3, 1604-1605 pozisyonları)

Konu:

Su ürünleri ( Fasıl 3 , 1604 ve 1605 pozisyonları) ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2013/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Uygulama kapsamındaki GTİPlerde değişiklik yapılmadı.

Uygulama bugün yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) kapsamında devam edecek.

Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek.

İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Kaynak: 11 Haziran 2021 Tarihli ve 31508 Sayılı Resmî Gazete

İndir