SİRKULER_20_869

18/11 2020

Sirkuler_20_869

Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4. mad. istinaden açılan davada Danıştay Kararı

Konu:

2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4. maddesindeki "Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir." ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.

İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı eklidir.

https://files.igmd.org.tr/doc/17112020-163313_gozetim-gereklipdf.pdf

Kaynak: İGMD

İndir