SİRKULER_21_613

08/09 2021

Sirkuler_21_613

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)

Konu:

Sorgum tohumu , nohut, mercimek, buğday, mahlut, çavdar, arpa ve mısır (cin mısır hariç) için  gümrük vergisi  2021 sonuna kadar sıfırlandı.

Gümrük vergisi sıfırlanan GTİPler:

0713.20.00.00.19 Nohut

0713.40.00.00.12 Yeşil mercimek

0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek

0713.40.00.00.19 Diğerleri

1001.19.00.00.00 Diğerleri

1001.99.00.00.11 Adi buğday

1001.99.00.00.12 Mahlut

1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday

1002.90.00.00.00 Çavdar

1003.90.00.00.11 Beyaz arpa

1003.90.00.00.12 Maltlık arpa

1003.90.00.00.19 Diğerleri

1004.90.00.00.00 Diğerleri

1005.90.00.00.19 Diğerleri

1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)


Kaynak: 08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete

İndir