SİRKULER_20_750

24/09 2020

Sirkuler_20_750

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)

Konu:

2020 yılı içerisinde ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin yürürlüğe konulan Kararlarda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle daha yüksek oranın uygulandığı EK -2 tabloların  uygulama tarihi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Kararların değişiklik öncesi halinde 1 Ekim'den itibaren daha düşük oranlar uygulamaya konulacaktı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-4.pdf

Kaynak: 24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete

İndir