SİRKULER_20_196

25/03 2020

Sirkuler_20_196

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2286)

Konu:

2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın eki tablodaki 6307.90 GTİP ile yer alan maddenin ismi "Diğer Hazır Eşya  (6307.90.98.10.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan bir kullanımlık maskeler hariç) " şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklik sayesinde  ilgili pozisyonda sınıflandırılan "bir kullanımlık maskeler"in ithalinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecek.

İlgili 2286 sayılı Karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf

Kaynak: 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

İndir