SİRKULER_20_195

25/03 2020

Sirkuler_20_195

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2285)

Konu:

Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazlarının sınıflandırıldığı 9019.20.00.00.18 tarife pozisyonu ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldı. Daha önce ilgili pozisyondaki cihazların ithalinde oranında ilave gümrük vergisi tahsil edilmekteydi.

İlgili 2285 sayılı Karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf

Kaynak: 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

İndir