SİRKULER_20_724

09/09 2020

Sirkuler_20_724

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)

Konu:

1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 GTİPlerde sınıflandırılan çerezlik ayçiçeğindeki toplu konut fonu 32 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) olarak değiştirildi. Değişiklik 24 Eylül 2020'den itibaren geçerli olacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200909-2.pdf


Kaynak: 09 Eylül 2020 Tarihli ve 31239 Sayılı Resmi Gazete

İndir