SİRKULER_20_580

30/06 2020

Sirkuler_20_580

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)- V Sayılı Liste Güncellendi

Konu:

Bugün yayımlanan 2703 sayılı Karar'la V sayılı Liste güncellendi. Liste 01.07.2020 günü yürürlüğe girecek.

Listeye yeni eklenen ürünler EK 1'de, çıkarılan ürünler ise EK 2'de bulunmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-1.pdf

Kaynak: 30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete

İndir