SİRKULER_20_245

03/04 2020

Sirkuler_20_245

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348)

Konu:

İthalat Rejimi Kararında bazı değişiklikler yapıldı.

1- 1512.11.91.00.00  GTİPli Ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranı 1 Şubat-30 Haziran (bu tarihler dahil) dönemi için 0 olarak uygulanacak. Kosova için oran % 0 olacak.

2- Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesinde bulunan

1703.10.00.00.00 GTİPli Kamış melasları

1703.90.00.00.00 GTİPli diğer melaslar 

tanımlı eşya için "üretimi gerçekleştirilecek nihai ürün" sütununun kapsamı genişletilerek 2102.10.31 ve 2102.10.39 tarife pozisyonları eklendi.

Melasların "ekmekçi mayası" üretiminde kullanılması durumunda  indirimli vergi oranı olan "0" uygulanacak.

3- 2852.90.00.00.00 GTİPli eşyanın gümrük vergi oranı Nijerya, Malezya ve Pakistan için yeniden 5.5 olarak belirlendi.

2852.90.00.00.00 (Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmamış olanlar)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-8.pdf

Kaynak: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete

İndir