SİRKULER_20_194

25/03 2020

Sirkuler_20_194

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2284)

Konu:

Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi'ne 2207.20.00.10.13 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Dökme etil alkol eklendi. İlgili eşyanın "Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere " ithalinde nihai kullanım hükümleri doğrultusunda gümrük vergisi oranı "sıfır" olarak uygulanacak.

İlgili 2284 sayılı Karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf


Kaynak: 25 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

İndir