SİRKULER_19_770

12/12 2019

Sirkuler_19_770

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822) - 8427 İlave Gümrük Vergisi

Konu:

8427 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ;

-Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

ithalatına  26 Ocak 2020 tarihinden itibaren %6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak (8427.90.00.10.00  pozisyonundaki

Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları hariç).

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-14.pdf

Kaynak: 12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmi Gazete

İndir