SİRKULER_21_312

20/04 2021

Sirkuler_21_312

Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı'nda Birleşik Krallık STA kapsamı eşyaya ilişkin değişiklik

Konu:

2021 yılı İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı'na Birleşik Krallık STA'sı hükümlerine uygun olarak  menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergisi oranları, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi.

Halihazırda  bu kapsamdaki eşya için diğer ülkeler için uygulanan vergi oranları ve fon miktarları kadar teminat alınmaktaydı. 

İlgili Kararlara eklenen maddeler gereğince 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşyanın ithalinde verilmiş teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.

İlgili Kararlar;

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)

Kaynak: 20 Nisan 2021 Tarihli ve 31460 Sayılı Resmi Gazete

İndir