Genel Merkezimiz Manolya Toplantı Salonu'nda 12:00- 13:00 saatleri arasında Hissedarımız - Genel Müdür Vekilimiz Sayın Yusuf Bulut Öztürk ile İthalat Departmanı Elektronik Grubumuz bir araya geldiler. Buluşmaya, Bilcom Firmasından Dış Ticaret Yöneticisi Sayın Hande ÇELEBİ'de eşlik etti. Beraber yenilen öğle yemeğinde, iş hayatında güven ortamı kurmanın önemi, çalışma ortamındaki sorunlar ve bu sorunların mümkün olduğunca dile getirilmesi, bekletilmemesi konuşuldu. 

Sayın Yusuf Bulut ÖZTÜRK, katılımcılara, "Değişimi yönetmek günümüzün en büyük meziyetlerinden biri. Geçmişin tecrübesini geleceğin hizmet ve ürününe dönüştürebilmenin sırrı, her kurum, her yapı, her durum, her dönem için birbirinden farklı reçeteler üretmekten geçiyor. Aynı durum şirketimiz UGM için de geçerli" dedi.

“Varacağı limanı bilmeyen yelkenli için hiçbir rüzgar elverişli değildir.” sözünü hatırlatan Hissedarımız - Genel Müdür Vekilimiz Sayın Yusuf Bulut Öztürk, siz, hedefinizi, arzu ve isteklerinize göre tarif ve tespit edememişseniz, bütün maddi ve manevi servetiniz işe yaramayabilir diyerek hedef belirlemenin ve bu hedefleri başarmanın öneminden bahsettiler.

İnovasyonun, fikir üretmenin, kurumları ileriye götüren, karlılıklarına, büyümelerine çok önemli katkı sağlayan bir kavram olduğunu belirten Sayın ÖZTÜRK, çünkü artık rekabeti inovasyonla sağlayabiliyorsunuz, dolayısıyla tüm yeni fikirlerin rahatlıkla paylaşılabildiği, tartışılabildiği bir çalışma kültürü gerekiyor. Bu amaçla da, "Bir Fikrim Var" projesini hayata geçirdiklerini ve bizzat kendileri tarafından buraya gelen maillerin tek tek okunduğunu ve geri dönüş sağlandığını ilettiler. "Ben inovasyonun çok önemli olduğunu her vesileyle dile getirdim getirmeye de devam edeceğim. Ama dikkatinizi çekerim, her konuda inovasyon gerekiyor, sadece üründe değil. İş yapma biçiminden, pazarlamaya kadar her konuda inovasyon bizi yenilik ve büyümeye götürecek diye düşünüyorum. " diyerek sözlerine devam eden Sayın Yusuf Bulut ÖZTÜRK, her çalışanın kendi içinde yönettiği işin patronu olduğunun da altını önemle çizdiler. Bu yönde değişim bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oluyor. Bu değişimi yaşayan kurumlarda bir farklılık görüyorsunuz. kurumlar daha ileri gitmek isterler. Dolayısıyla tüm çalışanların, buna patron ya da lider de dahil, kuruma karşı belli bir sorumluluğu olduğunu, yani artık kişisel sorumluluğun kurumsal sorumluluğa dönüştüğünü dile getirmişlerdir. Kurumlar sürdürülebilirlik isterler. Dolayısıyla rekabette gerekli adımları atmak ve gereken değişimleri gerçekleştirmek, büyümeyi sağlamak, karlılığı artırmak ve aynı zamanda bu ve buna benzer organizasyon ve aktivitelerle çalışanları daha da motive edeceklerini ilettiler.

Çok çalışmak çok meşgul olmak değil, durmadan üretmek anlamına gelir diyerek sözlerine devam eden Hissedarımız - Genel Müdür Vekilimiz Sayın Yusuf Bulut Öztürk, iş hayatında başarılı insanlar meşgul göründükleri her anda doğru ve planlı bir çalışma içerisindedir ve başarıya açılan kapıya anahtar olur mesajını verdiler. 

Profesyonel kariyerde başarıya ulaşmak için en önemli etkenin, sektörün bütün kademelerinde edinilen geniş tecrübe, bilgi birikimi ve bu bilgiyi yönetmek olduğu aktarılarak; başarı için iletişim, ekip çalışması, sorunu ve yanlışı gizlememek olduğunun da altı çizildi. 

Buluşmamız, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.