29.08.2018 tarihinde Çalışan İletişimi ve İş Yeri Mutluluğu Komitemizin öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında Genel Merkezimiz MHÜ Konferans Salonumuzda ‘İş ve Sosyal Yaşamda Başarı ve Mutluluğun Anahtarı; Duygusal Zeka’ konusunda bilgilendirme yapmak üzere Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sayın Osman SAMANCI’yı davet ettik.

Sayın SAMANCI, seminere Duygusal Zeka’yı tanımlayarak başladı. Duygusal Zekanın tanımının, kişinin duygularını ifade edebilme, karşı tarafı anlayabilme ve kendini harekete geçirebilme becerisi olduğunu aktararak, kişinin bir kurumda başarılı olabilmesinin ancak duygusal zihin ile akılcı zihni dengede tutabilmesi ile mümkün olabileceğinin altını çizerek, etrafımızdaki mesleki anlamda başarılı insanların tutum ve davranışlarına dikkat etmemiz gerektiğini, bu insanların davranışlarındaki tutar ve tutarsızlığın, duygusal zihin ve akılcı zihin arasındaki tutarsızlıktan ileri geldiğini iletmişlerdir.  

Duygusal Zihin’nin beynin farklı noktalarında yer alan IQ Emotional intelligence ve EQ Emotional Quotient’e göre denge bulduğunu paylaşarak, başkalarının duygularının farkında olma ve onları doğru yönetme becerisinin bundan ileri geldiğini ifade etmişlerdir. İş hayatında negatif duygu ve düşüncelerimizi yönetebilmenin tek yolunun duygusal zekayı ön plana çıkarmakla ilişkili olduğunu, kariyer gelişiminde ve iş ilanlarında en önemli kriterin duyguları doğru ve etkin şekilde ifade edebilmek olduğunu bildirmişlerdir. 

Duygusal Zekayı ön plana çıkarmakta ABC Kuramının fayda sağlayacağını söyleyerek, insanları, işaretleri, sembolleri ve dili algılamada bize farkındalık kazandıracağını, bakış açımızı değiştireceğini, kontrolden çıkmış duyguları tekrar hizaya getireceğini ve bu sayede iş hayatındaki verimin ve insan ilişkilerinin pozitif anlamda seyir gösterebileceğinin altını çizmişlerdir. 

Sayın Osman SAMANCI, buluşmayı duygusal zekayı beş başlıkta özetleyerek ve çalışanlarımıza duygusal zeka konusunda ufak bir test yaparak sonlandırmıştır. 

Buluşmanın sonunda, misafirimize lokum ve fincan takımı, Hissedarımız ve Genel Müdür V. Sayın Yusuf Bulut ÖZTÜRK ve Çalışan İletişimi ve İş Yeri Mutluluğu Komitemizce takdim edildi.

Konuğumuz yeni uygulamaya geçen anı defterimize bıraktığı teşekkür notu ile de bizleri ayrıca onurlandırdı.