UGM bünyesinde her türden sahip olduğumuz süreç, enerji ve kaynaklarımızın daha sağlıklı ve bilinçli yönetilmesi için şirket içinde yenilikçilik ve öğrenmeyi temel alan bir İş Mükemmellik Modeli süreç yönetimi oluşturulması ve her zaman daha da iyinin hedeflenerek şirket içinde sürdürülebilir verimliliğin sağlanması konusunda görüş ve projeler oluşturmak, Süreç Yönetimi Departmanına ve ilgili departmanlara destek olmak ve aynı zamanda bu sorumluluğu yerine getirirken şirket çalışanlarının liderlik gelişimine katkı sağlamak üzere kurulmuştur.