SİRKULER_21_770

20/11 2021

Sirkuler_21_770

Kısa Konu: İran Menşeli Düz Cam ithalatında ek mali yükümlülük miktarları değişti

Konu:

70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan düz cam  cinsi eşyanın İran menşeli olanlarının  ithalatında   ek mali yükümlülük 3 (üç) yıl süreyle devam edecek.

44 ABD Doları /ton olarak uygulanmakta olan ek mali yükümlülük 12 Aralık 2021 tarihinden itibaren 42 ABD Doları/ton olarak uygulanacak. Korunma önlemi ikinci yıl  40 ABD Doları/Ton ve üçüncü yıl 38 ABD Doları/Ton şeklinde uygulanacak.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4824)


GTP

EŞYANIN

TANIMI

 

MENŞE

ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1. Dönem

(12/12/2021 -11/12/2022)

2.Dönem

(12/12/2022 -11/12/2023)

3.Dönem

(12/12/2023 -11/12/2024)

70.04 

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş)

İran İslam
Cumhuriyeti

42 ABD
Doları/Ton

40 ABD
Doları/Ton

38 ABD
Doları/Ton

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar


Kaynak: 20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete

İndir