SİRKULER_21_775

24/11 2021

Sirkuler_21_775

Kısa Konu: İran'daki İhracatçının Faturada Belirttiği Hesaba Transfer -KKDF

Konu:

Uluslararası müeyyideler nedeniyle bankacılık sisteminin çalışmadığı İran'dan yapılan ithalatlara ilişkin ithalat bedelinin banka üzerinden para transferi yoluyla ödenmesi fiilen ve hukuken mümkün olmadığından, satıcı firmaların satış faturaları üzerinde transferin yapılacağı firmanın unvanı ve banka hesap bilgilerini ayrıntılı olarak göstermesi ve ithalat bedelini faturada yer alan ihracatçının gösterdiği yurt dışındaki hesaplara gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğini fatura ve ödemeye ilişkin belgeleri ibraz etmek suretiyle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi kaydıyla söz konusu transferler peşin ödeme kapsamında değerlendirilmekte ve KKDF doğmamaktadır.

Diğer taraftan ithalat bedelinin beyanname tescil tarihinden önce faturada yer alan ihracatçının gösterdiği yurt içi hesaplara transfer edilmiş olması peşin ödeme kapsamında değerlendirilmemekte ve KKDF tahsil edilmesi gerekmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir