UGM bünyesinde, İş kanunu madde 5 "Eşit Davranma İlkesi ve Şirket İnsan Kaynağı Politikalarımız" gereği, çalışanlarımızın yetenek, deneyim ve benzeri ölçütlere göre seçilmesi, yerleştirilmesi, ücretlendirilmesi terfi ve atamalarında eşit ve adil davranma konularındaki sorumluluklarımızı yerine getirmek maksadıyla aşağıdaki politikalarımız doğrultusunda kurulmuştur.

Her bireye eşitlik gözeterek davranır, çalışanları yetenek, deneyim ve işle ilgili benzeri ölçütlere göre arar, seçer, eğitir, yükseltir ve ücretlendiririz. Adil iş verme ve çalışma uygulamalarını yönlendiren tüm yasalara uyarız. İşe seçme, yerleştirme, terfi atama ve ücretlendirme konularının hiçbir aşamasında yaş, ırk, din, cinsiyet, engellik, cinsel eğilim, gebelik nedeniyle ayırım yapmayız. Çalışanların vasıfları, deneyimi, meziyetleri ve işle ilgili ölçülebilen kriterlere dayalı olarak maaş, ek yardımlar ve teşviklerden oluşan bir ücret paketi sunarız. Çalışanlarımızı şirkete katkılarından ötürü ödüllendiririz.