Ünsped Gelişim Akademisi ( UGA ) bünyesinde yürütülen, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca Zorunlu Eğitimler kapsamında değerlendirilen İlk Yardım Eğitimi,MAT Eğitim Danışmanlık firması yetkililerince 16 Eylül 2014 Salı günü Genel Merkez binamızda 13:00 - 17:00 saatleri arasında çalışanlarımıza verilmiştir.