İnsan Kaynakları

İK Politikamız

"Müşteri Memnuniyeti" kavramına gerçek anlamıyla sadık kalıp, sürekli gelişimi başarının temel ilkesi olarak kabul eden Ünsped, İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlanmasında en büyük payın çalışanlarımızın olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz.

 

Misyonumuz

Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak günümüz İnsan Kaynakları Sistemlerini uygulayarak, çalışanlarımızın hem bireysel hem de takım performanslarını artırmaktır.

 

Hedefimiz

Güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı bir iş ortamı oluşturarak, güçlü sosyal ilişkiler ile iş sürekliliği ve başarı devamlılığını sağlamaktır.

 

İlkemiz

Katılımcı yönetim anlayışıyla şirketimiz yönetiminde, çalışanlarımızın söz sahibi olmalarını teşvik eden bir yönetim modeli uygulamaktır.