Bildiğiniz üzere, UGM olarak, müşavirliğini yapmakta olduğumuz firmaların gelen yüklerine ilişkin gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili evrakların alımı aşamasında acentalara yapılan ordino ve benzeri isimler altındaki ödemelerini dekontlara "ihtirazi kayıt şerhi" düşerek yapmaktayız.

Ekte, parası peşin yatırılmış olmasına karşın, "ihtirazi kayıt şerhi" sebebiyle, evrakların tesliminden imtina eden bir acentaya hitaben, müşterimizden izin alınarak, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığı ile göndermiş olduğumuz İhtarname'yi görebilirsiniz (bilgi gizliliği sebebi ile firma ünvanı gizlenmiştir).

İhtirazi kayıt, alacaklının bazı hakları ileride kullanmakta serbest bulunduğuna dair irade açıklamasıdır, yasal bir haktır ve engellenemez. Hakka ilişkin irade beyanının karşı tarafa ulaşması yeterlidir, hüküm ifade etmesi için karşı tarafın kabul beyanına ihtiyaç yoktur.

Ref.201711-08-1

Ref.201711-08-2