SİRKULER_20_630

19/07 2020

Sirkuler_20_630

Kısa Konu: İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/12) ( Kuru Soğan ve Taze veya Soğutulmuş Patates)

Konu:

"070310190011 GTİP’li Kuru Soğan" ve "070190 GTİP’li Taze veya Soğutulmuş Patates" İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden çıkarıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200719-9.htm

Kaynak: 19 Temmuz 2020 Tarihli ve 31190 Sayılı Resmi Gazete

İndir