SİRKULER_20_386

02/05 2020

Sirkuler_20_386

Kısa Konu: İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)

Konu:

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

İhracında kayıt zorunluluğu kaldırılan ürünler:

-Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm

Kaynak: 02 Mayıs 2020 Tarihli ve 31115 Sayılı Resmi Gazete

İndir