SİRKULER_20_780

07/10 2020

Sirkuler_20_780

Kısa Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

Konu:

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı.

Şartları sağlayan ihracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Hususi Damgalı Pasaport almak üzere yapılan başvuruyu onaylama yetkisi Bölge Müdür ve Bölge Müdür Yardımcısında bulunuyordu. Onay verebilecek mercilere “Şube Müdürü” eklendi.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkililerinin pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri durumunda pasaporttu derhal iade etmeleri gerekiyor. Bu konuda iade ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 10 yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilmiyordu. Yapılan değişiklik ile bu süre 4 yıla indirilmiş oldu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-11.pdf

Kaynak: 07 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete

İndir