SİRKULER_20_574

27/06 2020

Sirkuler_20_574

Kısa Konu: İhracata Yönelik Destek başvuruları ve harcama belgeleri hk.

Konu:

Ticaret Bakanlığından alınan 23 Haziran 2020 tarihli yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca ihracatçı firmalarımızın destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi yükümlüklerini yerine getirmeleri, anılan karar kapsamında yükümlüklerini yerine getirmeyen firmaların müeyyide dahil gerekli işlemin tesisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede ihracata yönelik devlet yardımları destek başvurusunda bulunacak firmaların mağduriyet yaşamamaları için, Genel Sekreterliğimize sunacağı destek başvurularındaki harcama belgelerinin 32 sayılı karar hükümlerine uygun yapılması önem taşımaktadır.

İlgili duyuru için tıklayınız


Kaynak: EİB

İndir