SİRKULER_20_0078

11/02 2020

Sirkuler_20_0078

Kısa Konu: İhracat eşyasının tamamı geri gelen eşya kapsamında ithal edilir ise ilk ihracat beyannamesinden damga vergisi alınacağı

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

- aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

- aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması 

gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir