SİRKULER_21_426

10/06 2021

Sirkuler_21_426

Kısa Konu: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Genelge'de değişiklik

Konu:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Merkez Bankası Genelgesi'nde değişiklik yapılarak   "İhracat bedelinin tahsili ve kabulü"  başlıklı 8. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

14.Kamu kurum ve kuruluşları (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak ifade edilen, anılan Kanun'un I, II, III ve IV sayılı cetvellerinde bahsedilen kurumlar, idareler ve mahalli idareler ile doğrudan ve dolaylı olarak en az %50'si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler dahil) tarafından yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçının ülkesinin Türkiye'de bulunan büyükelçilik veya yabancı diplomatik temsilcilikleri ile ithalatçı firmalar ile bu firmaların grup şirketlerinin Türkiye'de bulunan banka hesaplarından yapılan transferlerle ödenmesi halinde ya da Türkiye'deki bankalarca düzenlenen ve bedeli yurt dışından gelmeyen çeklerle bu ödemenin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.

İlgili genelge için  tıklayınız.

Kaynak: TCMB

İndir