SİRKULER_20_288

09/04 2020

Sirkuler_20_288

Kısa Konu: İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” 'nde değişiklikler

Konu:

İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” 'nde değişiklikler yapılmıştır.

Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar " başlıklı 7.maddesinin  Sert Kabuklu Meyveler, Kuruyemiş ve Kuru Meyveler” başlıklı bölümünün birinci fikrasında yer alan“İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami P’sinin ithalatı yapılabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 "DİR kapsamında kabuklu ceviz ve kabuklu bademin eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamaz." hükmü " DİR kapsamında kabuklu ceviz, kabuklu badem, kabuklu yer fıstığı ve iç yer fıstığının eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamaz." şeklinde değiştirilmiştir.

 Genelgenin 7’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamayacak ürünler Tablo 1" de ve   İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları Tablo 8'de   değişiklikler yapılmıştır. Tablolardaki değişiklikler için

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-4914.pdf

Genelgenin değişikliklerin işlendiği son hali eklidir.

Kaynak: OAİB

İndir