SİRKULER_21_639

14/09 2021

Sirkuler_21_639

Kısa Konu: Hurda Metal İthalatı

Konu:

Mersin Gümrük Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

-metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgilerin ulaştığı

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  "Hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin uygun bulunmadığı ve TPS- Metal Hurda İthalatçı Belgesi"nin 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiğinin" belirtildiği,

-bu nedenle  antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.


Kaynak: Mersin Gümrük Müdürlüğü

İndir