SİRKULER_19_777

15/12 2019

Sirkuler_19_777

Kısa Konu: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835)

Konu:

1001 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "buğday ve mahlut" için 1.000.000 ton olan tarife kontenjanı 1.500.000 tona çıkarıldı. Tarife kontenjanı 2019 yılı için  geçerli.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191215-9.pdf

Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

İndir