SİRKULER_20_287

09/04 2020

Sirkuler_20_287

Kısa Konu: HIR Mücbir Sebep - Ek Süre Onayı

Konu:

08/04/2020'den önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ’in 10 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilecektir.

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-4926.pdf

Kaynak: OAİB

İndir