SİRKULER_20_247

03/04 2020

Sirkuler_20_247

Kısa Konu: Hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbon (2710.19.81 veya 2710.19.99 ) ve 55. fasıl ve 6815 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril (2926.10) tarife kontenjanlarının dağıtımı

Konu:

24/3/2020 tarihli ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

Tarife kontenjanları eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin  on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile  başvurularını yapması gerekmekte.

İlgili Tebliğ için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-4.htm

2710.19.81 , 2710.19.99 ve 2926.10 tarife pozisyonlarındaki belirli eşya için 15.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere  %0 gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştı.

Tarife kontenjanları ve eşya tanımları :

2710.19.81 veya 2710.19.99  (50.000 ton)

Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120'den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 C'de 5,0 cSt veya daha fazla ancak 100 C'de 13,0 cSt'den fazla olmayan,

- ağırlıkça

Kaynak: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete

İndir