Oda ve Dernek Üyelikleri

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD)