SİRKULER_20_255

03/04 2020

Sirkuler_20_255

Kısa Konu: Hava Kargo Kapasitesi Geliştirilmesi

Konu:

Koronavirüs salgınına bağlı olarak taşımacılık ve lojistik kanallarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz dış ticaretinde de belli zorluklar yaşanmaktadır.

Bahse konu zorlukların asgari seviyeye indirilmesi amacıyla ihracatta hava kargo yolunun daha fazla kullanılması olanakları araştırılmakta olup, sefer imkânı bulunması halinde yaptırılacak yeni taşıma potansiyeli bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, hava taşıma potansiyeline ilişkin olarak bilgilerin aşağıda yer alan formatta ihracatçılarımız tarafından doldurulması ve doldurulan bilgilerin  yapiciogluk@oaib.org.tr    e-posta adresine 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar gönderilmesi gerekmektedir. 

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-4725.pdf

Kaynak: OAİB

İndir