SİRKULER_20_031

11/01 2020

Sirkuler_20_031

Kısa Konu: Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik

Konu:

Yurt içinde ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere akaryakıtlar kapsamında piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri, resmi isimleri ve GTİP numaralarının düzenlendiği EPDK'nın 6648 sayılı Kararında değişiklik yapıldı.

Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil için GTİP listesine 2710.19.67.00.11 eklendi. Konuya ilişkin açıklamalar için tabloya dipnotlar eklendi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200111-5.pdf

Kaynak: 11 Ocak 2020 Tarihli ve 31005 Sayılı Resmi Gazete

İndir