Gündem ve Güncel Bilgiler

Halkımızı Korona Virüs Tehlikesinden Korunmaya Yönelik Tedbir

Halkımızı Korona Virüs Tehlikesinden Korunmaya Yönelik Tedbir

Halkımızın koronavirüs tehlikesinden korunmasına yönelik olarak, 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2020/4 sayılı Tebliğ ile "gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler", "koruyucu iş elbiseleri", "kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler", "koruyucu gözlükler", "tıbbi ve cerrahi maske" ile "tıbbi steril/non-streril eldiven"lerin ihracı ön izne bağlanarak zorlaştırılmıştır.