SİRKULER_20_033

13/01 2020

Sirkuler_20_033

Kısa Konu: Güney Kore Menşe Beyanı Sonradan Kontrol

Konu:

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün ekli yazısında;

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2019/6 sayılı Genelgesi uyarınca, ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği,

Bu kapsamda, Genelge'de belirtilen durumlar için öncelikle ihracatçı firmadan geçerli menşe beyanı talep edilmesi, ardından söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün Bölge Müdürlüklerince yapılması gerektiği, 

Ayrıca, bundan sonra Güney Kore'den yapılacak ithalat işlemlerinde, menşe beyanının Güney Kore'deki ihracatçı firma tarafından yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerince kontrol edilmesi ve usulüne uygun yapılan menşe beyanlarının anılan Genelge nedeniyle otomatik olarak sonradan kontrole gönderilmemesi gerektiği,

belirtilmektedir.

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

İndir