BİR BİLENE SORDUK

GÜMRÜKLEME

Gümrük Müşaviri

Okan DEMİREL

Gümrükleme ne anlama gelir?

Gümrük Müşavirlerince gerçekleştirilen ve aslında gümrük işlemi olarak tanımlanması daha doğru olan eyleme ilişkin bu tanım gerçekte literatürde yer almamaktadır.

Terminolojiye bir şekilde yerleşmiş olan bu kavram için çeşitli kaynaklarda tanımlama yapılmış olmasına karşın, işin ola gelişi içerisinde bir şekilde gümrük işlemi tanımının gümrükleme adına devşirildiğini söylemek mümkündür. Dış ticaretin bir unsuru olan kurye taşımacılığı ve yine bunun bir türevi olan E-Ticaret süreçlerinde Gümrük İdarelerine gelen eşyalar gümrüklü ve gümrüksüz olarak ayrılırlar. Gümrüksüz eşya alıcısına direkt olarak sevk edilirken, gümrüklü addedilen eşya acentesi ve/veya Gümrük Müşaviri tarafından beyanname adı verilen tek idari belge üzerinde eşya ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi sureti ile gümrüğe sunulur. Yine buna benzer şekilde özellikle genel antrepolar içerisinde gümrüklü ve gümrüksüz (Serbest depo) alanlar bulunur. Bir Gümrük İdaresinin, özellikle liman gümrüklerinin çit ve duvar gibi yapılar ile ayrılmış iç alanları da gümrüklü alan olarak kabul edilir. Örneklerde görüleceği üzere; mevzuatın içerisinde yer alan gümrüklü/gümrüğe dair, gümrüğe tabi durumları, beraberinde eşyanın beyanname ibrazı ile yapılan işlemlerinin zaman içerisinde gümrükleme olarak ifade edilmesine yol açmıştır.

Günümüzde Gümrük Müşavirliği firmaları bizzat kendileri de tanıtım metinlerinde faaliyet ana konularını gümrükleme olarak aktarmaktadırlar.

Saygılarımla.