SİRKULER_20_812

20/10 2020

Sirkuler_20_812

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Gümrük Yönetmeliği'nde bugün yapılan değişikliğe göre;

20 Ekim 2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi 20 Nisan 2021'e kadar ibraz edilebilecek.

Gümrük Yönetmeliği geçici 16. maddesine yeni eklenen fıkra;

"(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201020-4.htm

Kaynak: 20 Ekim 2020 Tarihli ve 31280 Sayılı Resmi Gazete

İndir