SİRKULER_20_672

11/08 2020

Sirkuler_20_672

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Gümrük Yönetmeliğinin gümrük müşavir yardımcıları ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin maddelerinde değişiklikler yapıldı.

- Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmak için alınması gereken puan 60'dan 70'e çıkarıldı.

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında  stajyer çalıştıramayacak.(Bu yönetmelik değişikliği öncesinde staja başlamış bulunanlar, bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam edebilecek)

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin  sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı  gümrük müşavir yardımcıları da ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanında çalışabilecek.

-Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptırdığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacak.

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacakları işleri başkasına yaptıramayacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken niteliklerde değişiklikler yapıldı;

- kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmama şartında süre geriye dönük 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

- uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almış olanlar da YGM olamayacak.

- mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmaması gerekecek

Yetki belgesinin süresi 3 yıldan 2 yıla düşürüldü.İki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar için süre attırılacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin aykırılıklarda da geçici 6.madde uygulanacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi, mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanılması, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptırdığının tespit edilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alıacak. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine tekrar yetki belgesi verilmeyecek.(daha önce bu durumlarda  beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmiyordu).

Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki belgesi on iki ay süreyle geri alınacak (eski süre 6 aydı).

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200811-6.htm

Kaynak: 11 Ağustos 2020 Tarihli ve 31210 Sayılı Resmi Gazete

İndir