SİRKULER_21_272

30/03 2021

Sirkuler_21_272

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü  menşe kaynaklı  ek tahakkuk ve cezalara ilişkin olarak gümrük idarelerine önemli bir talimat yazısı gönderdi. Ekli yazıda uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının ibrazı halinde ek tahakkuk ve ceza kararı uygulanmaması , diğer taraftan kesinleşmemiş alacakların ise iptali talimatlandırılmaktadır.

Yazıda aşağıdaki hususlar talimatlandırılmıştır.

13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilecek.

Bu durumlar haricindeki  kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; gerek mezkur tarihten önce gerekse de mezkur tarihten sonra Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesi kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idaresince çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen başvurular için de, usulüne uygun olarak düzenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler kapsamında işlem yapılacaktır.


Kaynak: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

İndir